Hints De tijdloterij

Vind je het spel toch wat moeilijk? Heb je nood aan hints? Lees eerst even onderstaande waarschuwing.

Waarschuwing

Voor optimaal spelplezier, is het belangrijk de hints pas te openen wanneer je echt vast zit en je zeker bent dat er geen informatie meer komt die je kan helpen. De hints zijn gerangschikt van moeilijk naar gemakkelijk. Als je met punten werkt, verlies je voor moeilijke hints minder punten dan voor gemakkelijke hints.

Het is natuurlijk nooit verplicht om hints te bekijken, ook als je zonder punten speelt. Je mag de uitdaging aangaan en de raadsels zonder hints proberen op te lossen!

Hint 1: de oude dame

De dame ziet verschillende getallen die voor de heer Verlinden belangrijk zijn op deze cruciale dag. Als de heer Verlinden vandaag de loterij wint, zullen de 6 winnende cijfers zeker belangrijk voor hem zijn.

Het zijn teveel cijfers. Sommige getallen zijn dus niet belangrijk omwille van de loterij, maar om andere redenen. Welke getallen is de heer Verlinden vandaag nog tegen gekomen?

Enkel de getallen die de heer Verlinden tegenkomt zijn belangrijk. Het aantal minuten dat hij nog te leven heeft doorheen de dag, zijn geen belangrijke getallen die hij tegenkomt.

Werk met eliminatie: schrap in de reeks alle getallen die hij tegengekomen is. De 3 overblijvende getallen verwijzen naar de cijfers van de loterij.

Oplossingen: enkel te bekijken wanneer je er echt niet uitkomt!

Het cijfer 1 is het lokaal waarin de oude dame zit. 13 is het nummer op de kaaklijn van de tijdreiziger, het getal 19 is het huisnummer van het Huis der Tijden.  Op de volgende deur die de heer Verlinden tegenkomt, staat het getal 21. De drie overblijvende getallen die belangrijk zijn voor de heer Verlinden vandaag, zijn dus belangrijk omwille van de loterijcijfers: 10 14 22

Winkelwagen