Hints De Tijdroof

Waarschuwing

Voor optimaal spelplezier, is het belangrijk de hints pas te openen wanneer je echt vast zit en je zeker bent dat er geen informatie meer komt die je kan helpen. De hints zijn gerangschikt van moeilijk naar gemakkelijk. Als je met punten werkt, verlies je voor moeilijke hints minder punten dan voor gemakkelijke hints.

Het is natuurlijk nooit verplicht om hints te bekijken, ook als je zonder punten speelt. Je mag de uitdaging aangaan en de raadsels zonder hints proberen op te lossen!

Deel 2: de klassieke muziek

De bankdirecteur houdt duidelijk van muziek. Wat zag de heer Verlinden ook alweer in zijn bureau waardoor we dit weten?

We zagen een specifiek instrument, dat we nu ook terughoren in de muziek. Je kan terugkeren om opnieuw te luisteren.

Je bent op zoek naar een getal.

Oplossingen: enkel te bekijken wanneer je er echt niet uitkomt!

De directeur houdt duidelijk van slagwerk. De metalen driehoek in de kamer was een triangel. Hij verborg een boodschap voor zijn dochter in dit muziekstuk: wanneer je het aantal triangelslagen in het stuk telt, kom je op 42.

Winkelwagen