Hints De Tijdroof

Waarschuwing

Voor optimaal spelplezier, is het belangrijk de hints pas te openen wanneer je echt vast zit en je zeker bent dat er geen informatie meer komt die je kan helpen. De hints zijn gerangschikt van moeilijk naar gemakkelijk. Als je met punten werkt, verlies je voor moeilijke hints minder punten dan voor gemakkelijke hints.

Het is natuurlijk nooit verplicht om hints te bekijken, ook als je zonder punten speelt. Je mag de uitdaging aangaan en de raadsels zonder hints proberen op te lossen!

Hints deel 6

Teken het scherm waarop de heer Verlinden de code zal moeten intikken. Welke cijfers zie je?

Hoeveel verschillende cijfers waren er mogelijk?

Welk cijfer zal hoogstwaarschijnlijk niet op het cijferpad staan bij de kluis?

Waarom ging de heer Verlinden er ook alweer vanuit dat er een logische volgorde zat in de cijfercode?

Wat is de logische volgorde in de namen van de kinderen van de bankdirecteur?

Het heeft iets te maken met de eerste letter van hun namen.

Je hebt bij elk kind van de heer Verlinden een aantal cijfers gevonden. Plaats deze in de volgorde die je herkent in hun namen.

Oplossingen: enkel te bekijken wanneer je er echt niet uitkomt!

De 11 cijfers die we verzameld hebben zijn: 200 42 3 2 1515.

Het cijferpad aan de bank der Tijden heeft slechts 9 verschillende cijfers, geen 10. Logischerwijze ontbreekt de 0 op het cijferpad, en zijn slechts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 mogelijk. Wanneer we de nullen schrappen uit onze cijfers blijft er over: 2 42 3 2 1515

De 9 cijfers die we gevonden hebben, hebben we gevonden bij de kinderen van de bankdirecteur. Zijn kinderen hebben namen in een logische volgorde: de beginletters van de namen liggen in het alfabet telkens op dezelfde afstand van elkaar: E (FG) H (IJ) K (LM) N (OP) Q. Wanneer we de gevonden cijfers in die alfabetische volgorde zetten, bekomen we de finale code van de kluis: 2 3 42 1515 2 (schrijf alles aan elkaar om je oplossing in te geven: 234215152).

Winkelwagen