Hints De Tijdroof

Waarschuwing

Voor optimaal spelplezier, is het belangrijk de hints pas te openen wanneer dit in het verhaal wordt aangegeven! In dit spel kan je best blijven luisteren zonder hints tot je de hint-jingle hoort in deel 3. Het kan immers zijn dat je nog nieuwe informatie krijgt die je nog kan helpen. 

De jingle klinkt zo:

 

Na de jingle zal telkens aangegeven worden welke hint je mag bekijken. Wanneer je bv. “Hint 1” hoort, mag je alle hints onder de titel ‘hint 1’ openen. De hints zijn gerangschikt van moeilijk naar gemakkelijk. Als je met punten werkt, verlies je voor moeilijke hints minder punten dan voor gemakkelijke hints.

Het is natuurlijk nooit verplicht om hints te bekijken, ook als je zonder punten speelt. Je mag de uitdaging aangaan en de raadsels zonder hints proberen op te lossen!

Hint 1: Als je echt niet weet waar begonnen

Hoeveel cijfers zoeken we?

Waar zou de heer Verlinden deze cijfers kunnen zoeken?

Hint 2: het gele briefje

De informatie op de voor én achterkant van het gele briefje is belangrijk.

Welk instrument zou er op het briefje gestaan hebben?

De man op het briefje is de uitvinder van het muziekinstrument.

Het briefje is in de 25ste eeuw niets meer waard, maar was dat wel in België in de 20ste eeuw.

De informatie op de achterkant van het briefje heb je nodig om een ander probleem op te lossen.

Hint 3: de klassieke muziek

De bankdirecteur houdt duidelijk van muziek. Wat zag de heer Verlinden ook alweer in zijn bureau waardoor we dit weten?

We zagen een specifiek instrument, dat we nu ook terughoren in de muziek. Je kan terugkeren om opnieuw te luisteren.

Je bent op zoek naar een getal.

Hint 4: het oude apparaat

Herken je een patroon in de tonen?

Zijn alle tonen even lang?

Aan wat voor codesysteem doet dit je denken?

Als je het zou uitschrijven, kom je op het volgende patroon:

..— / .-.-. / -.–. / -..- / -….- / …– / -.–.- / -..-. / ..—

Je mag altijd iets opzoeken op het internet om dit te ontcijferen.

De x moet je ergens anders nog zien te vinden…

Hou rekening met de volgorde van de bewerkingen.

Hint 5: de sokken

Dit is een zeer eenvoudig raadsel. Dat mag ook al eens.

Wat is een paar sokken?

Je zoekt een cijfer.

Hint 6: het uurwerk

Hoe noteer je het uur digitaal?

We hadden nog ergens een briefje gevonden met een vreemde boodschap. Misschien is die nu belangrijk.

Wanneer stond de tijd stil om eeuwig te leven?

Je bent op zoek naar 4 cijfers.

Hint 7

Teken het scherm waarop de heer Verlinden de code zal moeten intikken. Welke cijfers zie je?

Hoeveel verschillende cijfers waren er mogelijk?

Welk cijfer zal hoogstwaarschijnlijk niet op het cijferpad staan bij de kluis?

Hint 8

Waarom ging de heer Verlinden er ook alweer vanuit dat er een logische volgorde zat in de cijfercode?

Wat is de logische volgorde in de namen van de kinderen van de bankdirecteur?

Het heeft iets te maken met de eerste letter van hun namen.

Je hebt bij elk kind van de heer Verlinden een aantal cijfers gevonden. Plaats deze in de volgorde die je herkent in hun namen.

Oplossingen: enkel te bekijken wanneer je er echt niet uitkomt!

We waren op zoek naar een 9-cijferige code. De cijfers zijn te vinden bij de kinderen van de bankdirecteur.

Het gaat om een briefje van 200 Belgische frank, waar Adolphe Sax op afgebeeld staat.

De directeur houdt duidelijk van slagwerk. De metalen driehoek in de kamer was een triangel. Hij verborg een boodschap voor zijn dochter in dit muziekstuk: wanneer je het aantal triangelslagen in het stuk telt, kom je op 42.

De machine geeft een morsecode weer. Tussen elk symbool zit een korte pauze. Wanneer je elk symbool apart opzoekt, vind je:

..— / .-.-. / -.–. / -..- / -….- / …– / -.–.- / -..-. / ..—

Ontcijferd is dit: 2 + ( x – 3 ) / 2

Wanneer je deze rekensom oplost (de x vind je op de achterkant van het gele briefje  ), vind je 2 + (5-3)/2 = 2+2/2 = 2+1 = 3.

Een paar sokken: 2 sokken. We zoeken het cijfer 2.

We vonden “Als de tijd in de namiddag stilstaat, zal je eeuwig leven”. De klok staat stil op kwart na 3 in de namiddag. 15u15. We zoeken 1515.

De 11 cijfers die we verzameld hebben zijn: 200 42 3 2 1515.

Het cijferpad aan de bank der Tijden heeft slechts 9 verschillende cijfers, geen 10. Logischerwijze ontbreekt de 0 op het cijferpad, en zijn slechts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 mogelijk. Wanneer we de nullen schrappen uit onze cijfers blijft er over: 2 42 3 2 1515

De 9 cijfers die we gevonden hebben, hebben we gevonden bij de kinderen van de bankdirecteur. Zijn kinderen hebben namen in een logische volgorde: de beginletters van de namen liggen in het alfabet telkens op dezelfde afstand van elkaar: E (FG) H (IJ) K (LM) N (OP) Q. Wanneer we de gevonden cijfers in die alfabetische volgorde zetten, bekomen we de finale code van de kluis: 2 3 42 1515 2 (schrijf alles aan elkaar om je oplossing in te geven: 234215152).

Winkelwagen